قوانین و مقررات

لطفا در انتخاب قطعات مطمئن شوید و سپس سفارشتان را کامل کنید
پس از ارسال قطعات درسورت همخوانی نداشتن با خودرو پس گرفته نخواهد شد
اجناسی که دارای ضمانت هستند تا تاریخ ذکر شده اعتبار دارد و چنانچه دچار مشکل شوند سریعا و بی قید و شرط تعویض میگردند

مواردی که شامل گارانتی شمع نمیشود:

  • ترک کاشی بر اثر ورود آب،روغن،رطوبت داخل و خارج
  • خرابی و آسیب براثر انتخاب نامناسب کد حرارتی
  • شکستگی الکترودها بر اثر ضربه ابزارآلات و فیلر غیرتخصصی
  • پایان عمر شمع در اثر کارکرد
  • مواردی که شامل گارانتی لنت نمیشوند:
  • خرابی و خط دار بودن دیسک(باعث بوجود آمدن صدا)
  • نامرغوبی دیسک(باعث بوجود آمدن صدا)
  • تاب برداشتن یا لبه دار شدن دیسک(باعث بوجود آمدن صدا و آسیب به لنت)
  • معیوب بودن سیستم ترمز(اعمال آسیب به لنت)
  • تعویض غیرتخصصی( آسیب زدن به لنت و قطعات )